Onur Apart / 2022-06-29

Kehanetin doğuşu Apollon Tapınağı…

Apollon Tapınağı, kehanetlerin çıkış noktası ve Antik Çağ’dan bize kalan kutsal hazinelerden biridir.Antik Çağın insanları, kehanette bulunma gücünün insanlara Zeus ve Leto’nun oğlu Apollon tarafından verildiğine inanırlarmış ve efsanelere göre; Tanrı Apollon bir gün, Didim yöresinde çobanlık yapan Brankhos’a rastlar ve ona biliciliğin (kehanetin) sırlarını öğretir. Çoban da Apollon adına ilk tapınağı kurar. Adını efsanelerden alan Apollon Tapınağı’nın diğer bir adı “Didyma” , ” İkiz Kardeş” anlamına gelir. Bu tapınağa Didyma denmesinin nedeni ise Apollon’un, Tanrıça Artemis’in ikiz kardeşi olmasıdır. Milet–Apollon Tapınağı arasındaki “Kutsal Yol” sonunda, dünyanın 7. harikası kabul edilen Artemis Tapınağı bulunur.